Процес на холивудска насмевка

Кои информации треба да ви ги дадам за да добиете план за третман на холивудска насмевка?

Третманите за холивудска насмевка се третмани каде што на пациентите може да им треба повеќе од еден стоматолошки третман. Затоа, пациентите треба да ги отфрлат стоматолошките фотографии и, доколку ги има, сликите со рендген. Во спротивно, ќе биде тешко да се даде план за лекување на пациентите. Најчесто, во овој случај, на пациентите им се кажува дека треба да покријат 16 заби. Иако ова е точно во просек, на пациентите може да им треба третмани со забен имплант или можеби ќе треба забен мост и забна круна. Во овој случај, важно е да ги видите стоматолошките фотографии за јасни информации.

Колку долго треба да останам во Турција за холивудска насмевка?

Третмани за холивудска насмевка може да предизвика разлики меѓу пациентите. Затоа, треба да им даде јасни информации на пациентите за да им каже колку долго ќе бидат тука. Доколку на пациентите им е потребен само забен фурнир за лекување, во овој случај ќе биде доволно да останат во Турција 6 дена. Меѓутоа, доколку има потреба од забни коронки или третмани со забни импланти, како и забни фурнири, тогаш процесот ќе биде продолжен.