CureBooking

Блог за медицински туризам

Промена на пол

ТретманиПромена на пол

Операција за промена на полот од машко во женско

Што е прераспоредување од машко во женско? Прераспоредувањето од машко во женско се уредувања направени затоа што биолошкиот идентитет на една личност е погрешен.

Прочитај повеќе
Промена на полЖенски На МашкоМашко на женскоТретмани

Хирургија за промена на полот- Цени за промена на пол

Операцијата за промена на полот е операција која вклучува транзиција кон полот што луѓето сами го дефинираат. Исто така познато како

Прочитај повеќе